Facultade de Fisioterapia

2018/11/07_Alejandro Saavedra Nieves, Universidade de Vigo

November 7th 2018

Facultade de Matemáticas - Universidade de Santiago de Compostela

A vida é un xogo (charla divulgativa dentro da xornada "Matemáticas: habelas hainas, seguimos contándochas!"


2018/11/07 - 16:20 h | Alejandro Saavedra Nieves, University of Vigo


Abstract

A teoría de xogos é a disciplina matemática que permite modelar aquelas situacións conflitivas e baseadas na interacción dun grupo de axentes. Nesta charla preténdese dar unha visión xeral da teoría dos xogos cooperativos e das súas múltiples aplicacións na vida cotiá. Entre outras, destacan a xestión do inventario dun determinado produto para grupos de axentes, a distribución do poder dos partidos con representación nun parlamento ou o reparto dos aforros obtidos de reordenar as posicións no procesamento de traballos por unha máquina.