Contribucións


  • Os participantes poderán enviar as súas comunicacións, que se presentarán en forma de presentación oral ou póster, nas correspondentes sesións establecidas no programa.
  • As contribucións deberán tramitarse a través da web do congreso e serán sometidas a revisión polo comité científico. Notificarase vía email o resultado da revisión.
  • Datas importantes :

07/Setembro/2009 30/Setembro/2009

Derradeiro día para o envío da comunicación

21/Setembro/2009 15/Outubro/2009

Confirmación de aceptación ou rechazo(correo-e)

 

Requisitos das comunicacións:

  • As comunicacións terán unha lonxitude máxima de 6 páxinas e poderán remitirse en galego, castelán ou inglés indistintamente a través da web do congreso.

    Ao enviar a comunicación non esqueza indicar o nome do poñente nin se a presentación no congreso será oral ou en forma de póster.
  • O arquivo coa comunicación non poderá ocupar máis de 2MB
  • As contribucións deberán seguir o formato de plantilla de redacción creada para o evento (.tex ou .doc)

Plantilla LaTeX (con exemplo de gráfica)
Lembre gardar a gráfica con extensión .eps

Plantilla Word
  • Tamaño máximo do poster: 1.80x1.20 metros. A organización suministrará os materiais necesarios para a súa colocación.