Inscrición

Ata o 30 de setembro

Despois do 30 de setembro


Socios SGAPEIO

75 Euros

110 Euros

Non socios

105 Euros

135 Euros

Estudantes socios

45 Euros

55 Euros

Estudantes non socios

57 Euros

67 Euros


 • A inscrición no congreso realizarase a través da páxina web. Faga click aquí para darse de alta e cubrir o formulario de inscrición.
  Recorde que, ademáis, deberá cubrir o boletín de inscrición e envialo á dirección do congreso.

 • Poderá realizar a inscrición por correo ordinario, fax ou correo electrónico achegando o boletín de inscrición.
Tomás R. Cotos Yáñez
IX Congreso SGAPEIO
Dpto. de Estatística e Investigación Operativa
F. Ciencias Empresariais e Turismo.
Ed. Xurídico-Empresarial s/n
32004 Ourense
Telf: +34988368766 ou +34988369867
Fax: +34988368773
ixsgapeio@uvigo.es

 • Os ingresos das taxas por inscrición deberán realizarse na conta da Universidade de Vigo en Caixa Galicia:
   - Pago en ventanilla (dentro da comunidade autónoma):  Cubrir impreso de curso da Univ. de Vigo
   - Por transferencia bancaria (España): 2091 0501 64 3110000201
   - Dende o estranxeiro: ES29 2091 0501 64 3110000201  co código SWIFT CAGLESMM
  En todolos casos incluir o  código INV00056, ademais de da-lo nome e DNI ou Pasaporte.
 • Non esqueza sinalar o código do congreso INV00056 e o nome da persoa que se inscribe
 • É imprescindible enviar unha copia do resgardo da transferencia bancaria por correo ordinario, fax ou correo electrónico aos enderezos anteriores. Aqueles que se acollan a algunha cota de inscrición de estudante, deberán enviar unha fotocopia da folla de matrícula de Primeiro, Segundo ou Terceiro Ciclo (durante o curso 2009-2010).