Sponsors & Links

Gustaríanos agradecer a colaboración dos seguintes Grupos de Investigación:
 

SiDOR

SiDOR -- Statistical Inference, Decision, and Operations Research (Universidade de Vigo)

InBiomed
InBiomed (Universidade de Vigo)

Parque Tecnológico de Galicia

SaGaTh -- Santiago Game Theory Group

Consellería de Educación e OU

Inferencia Estadística Funcional (Universidade de Santiago de Compostela)


Gustaríanos tamén agradecer a colaboración dás seguintes Organizacións/Institucións:
 

Sociedade Galega para a promoción da Estatística e da Investigación de Operacións

SGAPEIO (Sociedade Galega para a promoción da Estatística e da Investigación de Operacións)

Universidade de Vigo
Universidade de Vigo

Parque Tecnológico de Galicia

Catedra Tecnópole (Parque Tecnológico de Galicia)

Consellería de Educación e OU

Conselleria de Educación e Ordenación Universitaria. Xunta de Galicia

Instituto Galego de Estatística

Instituto Galego de Estatística

Instituto Nacional de Estdística

Instituto Nacional de Estadística

Deputación de Ourense

Deputación de Ourense

Concello de Ourense

Dirección Xeral de Emprego e Promoción Económica do Concello de Ourense

Tenencia de Alcaldía do Concello de Ourense Plan de Dinamización de Producto Turístico de Ourense (Tenencia de Alcaldía do Concello de Ourense)

Caixanova

Caixanova

Coren

Coren

Bodegas Campante

Bodegas Campante / Adegas Morgadío