Facultade de Fisioterapia

Oferta de traballo: Contratos de Iniciación á Investigación

O grupo de investigación SiDOR (Statistical Inference, Decision and Operations Research, http://sidor.uvigo.es ) da Universidade de Vigo ofrece contratos de Iniciación á Investigación na área da estatística non paramétrica e semiparamétrica.


Para ditos postos requírese se graduado en Matemáticas ou Estatística, ou grao noutras titulacións con formación específica na área de Estatística a nivel de posgrado, manexo de software estatístico, coñecementos de programación, e bo nivel de inglés escrito e falado.


As solicitudes enviaranse mediante correo electrónico dirixido a co seguinte asunto: Praza iniciación á investigación SiDOR/MTM2017. Achegarase expediente académico de grao/mestrado e CV.

O prazo de presentación de candidaturas remata ás 14:00 horas (CET) do 14 de maio de 2021.


Máis información dispoñible na Oferta de Traballo