Facultade de Fisioterapia

A análise estatística identifica patróns de danos en pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico e asóciaos coa mortalidade

21/11/2015 | Asociación Galega Lupus (AGAL)

Froito da colaboración entre a Sociedad Española de Reumatología e o grupo SIDOR da Universidade de Vigo

En España e tamén en Galicia unha persoa de cada 1000 padece Lupus Eritematoso Sistémico, LES, unha enfermidade crónica sen cura na que o sistema inmunitario do paciente ataca a órganos e tecidos ocasionando diferentes danos. A colaboración entre o Grupo de Trabajo de Enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas de la Sociedad Española de Reumatología y el grupo de investigación SIDOR, Statistical Inference, Decision and Operations Research, ligado ao Departamento de Estatística e Investigación Operativa da Universidade de Vigo permitiu identificar tres grupos ou clústers de pacientes con LES con patróns de dano similar e avaliar a súa asociación coa mortalidade. A análise estatística de 3656 dos máis de 4000 casos que inclúe o rexistro RELESSER da Sociedad Española de Reumatología atopou concretamente tres grupos de pacientes cun patrón de dano similar: un primeiro clúster (80.6% dos casos) con pouco dano, un segundo clúster (11.4%) caracterizado por ter dano articular e non cardiovascular e un terceiro clúster (8.0%) caracterizado por ter dano cardiovascular.

Leer noticia completa