Participación do SiDOR no Cinbio.

SiDOR participa no Centro de Investigacións Cinbio, que está formado por máis de 200 profesoras/es, doutoras/es, estudantes de doutoramento e técnicas/os de laboratorio, que traballan no ámbito biomédico e biotecnolóxico.

A investigación do SiDOR ten por obxectivo o avance do coñecemento nos métodos da Estatística e da Investigación Operativa. Exemplos destes métodos atópanse na estimación de curvas, os contrastes de hipóteses, a teoría de xogos, os problemas de decisión baixo incerteza, a bioestatística e a epidemioloxía.

¡Bótadelle un ollo a este video!